Berøringens betydning

Børn der modtager massage:

 

- Oplever sig set og bekræftet

- Styrkes i at sige til og fra, og mærker at andre retter sig efter dette

- Øger kropskendskabet og selvfølelsen

- Får mulighed for afslapning og øget opmærksomhed

- Bliver mere rolige

- Får øget koncentrationen

- Bliver mindre rastløse

- Bliver mere sikre på sig selv

- Bliver mindre aggressive og mere tolerante

- Klager mindre over ubehag og smerte

- Føler større tryghed og nærhed

- Føler sig mindre isolerede og utrygge

- Bliver bedre til at kommunikere

- Bliver mindre nervøse.